A veszelyes zona szelessege a platformon

Az ATEX irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv - határozottan az Európai Unió, amely meghatározza a robbanásveszélyes területeken való használatra szánt termékek alapvetõ követelményeit. A metán- és szénpor robbanásveszélye a kemény szénbányákban használt gépek és berendezések nagy része, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélynek kitett távolságokra tervezett szerszámokra és védelmi rendszerekre vonatkozik. Mégis, az egyes Európai Unió országaiban a biztonsági elõírások különböztek egymástól, ami jelentõs akadályt jelentett az áruk tagállamok közötti cseréjének szabadságában.Ebbõl a feltételbõl egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ modelleket, és messze megkönnyítette az áruk forgalmát az európai megállapodásban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad mozgásának garantálása, amely nagyfokú robbanásvédelmet biztosít. Ami a robbanásveszélyes területeken megvalósított eszközöket illeti, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén lépett hatályba. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137-et is nevezték, melynek változásai a lakások minimális biztonsági követelményeire vonatkoznak, ahol robbanásveszélyes légkör veszélye áll fenn. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését