Jogi aktusokat

Az Európai Unió jogi rendelkezéseinek jelentõs biztonsági eltérések, különösen a metán vagy a szénpor robbanása által veszélyeztetett területeken a megfelelõ irányelv megalkotásával úgy döntöttek, hogy harmonizálják õket. Ezért az ATEX irányelvet a robbanásnak kitett zónák méretében hozták létre.

Ennek a jogi szövegnek a neve francia, amely szó szerint hangzik a légkörbenRobbanásveszélyes. Ennek az információnak az alapvetõ feladata volt, hogy a veszélyeztetett területeken a metán- vagy szénpor robbanás kockázatának legszélesebb körû csökkentését végezzük. Az utóbbi említett klubban a megvitatott dokumentumot széles körben használják védõ szervezetekben, valamint olyan eszközökben, amelyek potenciálisan robbanásveszélyes távolságokkal járnak. Én is elektromos eszközökrõl beszélek.Az ATEX-irányelv jogi rendelkezéseivel együtt a fent említett terek robbanásveszélye olyan anyagok tárolásából, gyártásából és felhasználásából eredhet, amelyek a levegõvel való összekapcsolódás vagy egy másik anyag következtében az állítólagos robbanáshoz vezethetnek. Ezeken az alapokon elsõsorban gyúlékony folyadékok és gõzeik, például alkoholok, éterek és gázolinek említhetõk. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más anyagok és rostok, például ónpor, alumíniumpor, fapor és szénpor.És lehetetlen leírni mindent, amit ebben a dokumentumban figyelembe vettünk. Ezért ennek a normatív aktusnak a tanulmányozásakor általában meg kell említeni, hogy a robbanásveszélyes területeken hasznos rendszerek és tartozékok méretének teljes feltételeit és követelményeit jelenti. Azonban ezekben az anyagokban részletes útmutatásokat lehet kérni. Csak emlékeznünk kell arra, hogy a robbanási zónák metánnal vagy szénporral történõ alkalmazását szabályozó egyéb dokumentumok semmilyen módon nem lehetnek ellentmondásosak az ATEX információval.Emlékeztetni kell arra is, hogy a veszélyes területeken hasznos eszközöknek szigorúan CE-jelöléssel kell rendelkezniük, ami azt bizonyítja, hogy ez az eszköz a bejelentett személy által elvégzett megfelelõségértékelési eljárásnak kell alávetni.

Az új megoldási irányelv (mivel az ATEX-irányelv úgynevezett a robbanásveszélyes zónákban lévõ eszközök be nem tartása esetén azt jelzi, hogy a tagállam lépéseket tehet az ilyen berendezések érvénytelenítésére.