Munka torvenykonyve 7 napos munkahet

A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megtervezése során a munkáltató köteles biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítani, és minden berendezésnek és szervezetnek tanúsítványt kell használnia, azaz a CE megfelelõségi jelölést.

A tanúsítás, azaz a termék megfelelõségének értékelése egy olyan folyamat, amelynek során rendszeresen vizsgálják, hogy az adott termék milyen mértékben felel meg a különleges követelményeknek (ez vonatkozik a biztonsági követelményekre is. A gépi tanúsításnak több szempontja van. Valószínûleg tervezõi munkája a tervezési szakaszban vagy a gyártó a kivitelezés idõpontjában. A tanúsítványt az áru címzettje vagy a termék tervezõjétõl, termelõjétõl vagy címzettjétõl eltérõ személy végezheti.Jogi szempontból a gépi tanúsítványt a 2006/42 / EK irányelv 2006. május 17-i irányelvei vezették be. Lengyelországban a gazdaságrendszer 2008. október 21-i rendelete a géprendszerre vonatkozó minimumkövetelményekrõl (1993. évi 1993. évi törvénykönyv, 1228. tétel vezette be a jogrendszerbe, amely 2009. december 29-én lépett hatályba.A gépi tanúsítás a gépre, a cserélhetõ berendezésekre, a biztonsági alkatrészekre, az emelõszerkezetekre, a láncokra, a kötelekre és a szíjakra vonatkozik.A gépek Európai Unión belüli tanúsítására vonatkozó kritériumok szerepelnek a mellékletben. A 2006/42 / EK irányelvben is szerepel: „A tervezés és a gépi megfelelés alapvetõ biztonsági követelményei és egészségmegelõzése”.Ezen túlmenõen ez az irányelv a gépek elosztását különösen törékeny és késõbbi gépekbe vezetik be.A gépek és eszközök hitelesítése, amely a használatuk és használatuk nagyfokú kockázatának függvénye, most a tervezési állapotban van. A belsõ gyártásellenõrzés során új eszközöket és intézményeket tanúsítanak.Összefoglalva, minden olyan eszköz és intézmény, amely valamilyen módon veszélyeztetheti a lakos életét vagy egészségét, valamint a tér megteremtését is, tanúsítás vagy megfelelõségértékelés alá tartozik.