Veszely schengen zona

A közelmúltbeli tény, hogy az Európai Unió régiói különbözõ biztonsági elõírások hatályban voltak, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a szabályokat. Bevezetésre kerültek az ATEX követelmények, amelyek utalnak a potenciálisan robbanásveszélyes területek és a robotberendezések sikerére az utolsó zónákban. Ezeknek az újdonságoknak az a célja, hogy jelentõsen csökkentsék a kockázatot, vagy annak teljes eltávolítását, amelyet olyan tárgyak használatával alakítanak ki, ahol a robbanás veszélyeztetett, azaz EX-zónák.

Az EX-követelmények, különös tekintettel az irányelvre, meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket egy adott terméknek a robbanásveszélyes területeken való használatához el kell végeznie. A szervezet fõ célja, hogy összehangolja az eszközök és védelmi rendszerek kompatibilitási eljárásait ezekben a veszélyeztetett zónákban, és garantálja az egyenes pályát az Európai Unió téren.Ez a szabály kiterjed az elektromos és nem elektromos edényekre, valamint a robbanásveszélyes területeken alkalmazott védelmi módszerekre. Az ATEX követelményei a biztonsági, irányítási és kezelési eszközökre is vonatkoznak, amelyeket a potenciálisan robbanásveszélyes környezeten kívül kezelnek. Nem kell független funkciókkal rendelkezniük, de hozzá fognak járulni az ott használt eszközök és védõstílusok bizonyos mûködéséhez.Az irányelv meghatározza az ATEX követelményeinek való megfelelés bizonyítására szolgáló módszert is. Azokat a termékeket, amelyek ezeket a kívánságokat teszik, vagyis az irányelvvel harmonizált szabványokat, meg kell, és fontos követelményeket kell támasztaniuk. A szerzõdések használata nem szükséges, csak a megfelelõségi eljárás. Az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján a mûködési egység által elfogadott elvnek való megfelelés kérdése. Eltérések csak a 3. kategóriájú elektromos berendezésekre és a második és harmadik kategóriájú nem elektromos berendezésekre vonatkozhatnak.Ezeket az elemeket illetõen a megfelelõségi megállapodások a jelenlegi példában a készülék gyártóját egy bejelentett szervezet bevonása nélkül kell kiadni. Azonban a meghallgatottak a plusz és ugyanaz a gyártó is hiteles lesz ebben a formában a terméknek a téren való elhelyezésére.A fontos követelményeket illetõen tehát az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önellenõrzés, a termelési helyszínekre vonatkozó követelmények és az Európai Unió alapján történõ reagálás is kötelezõ jellegû.